ماموریت

شرکت رایمند صنعت آذر با اتکاء به امکانات تولیدی منطبق بر تکنولوژی روز و دانش فنی بالا و منابع انسانی متخصص برترین تولید کننده فیلترهای سرامیکی در کشور بوده و در جهت افزایش سهم بازار داخلی ،راه یابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات تلاش می نماید